Aleksandar Petrovic

Den här illustrationen gjorde jag åt musikern och företagaren Aleksandar Petrovic, och den föreställer honom själv när han modellerar för sitt företag Sane. Illustrationen är helt gjord i Illustrator.