UX / UI projekt

Här hittar du ett urval av projekt jag jobbat med. Vill du ha mer information om ett projekt så skicka ett mail till mig: hej@ellinordiring.se

Skärmdump över startsidan for lakemedelsverket.se

Läkemedelsverket.se

Läkemedelsverket lanserade våren 2020 sin nya webbplats. Visst arbete med webbplatsens flöden hade påbörjats av ett annat konsultbolag innan projektet drog igång för vårt team under hösten 2019, och en av mina arbetsuppgifter bestod av att uppdatera dessa flöden så att de passade den nya grafiska profilen och att de var tillgänglighetsanpassade utifrån WCAG 2.1 AA. Då mycket av researcharbetet hade gjorts tidigare, kunde jag använda mig av det när jag tog fram flöden, designskisser, prototyp, grafisk manual (uppdaterad för att passa webb) och wireframes. Under arbetet jobbade jag nära kund för att kunna visualisera krav och nära utvecklarna för att svara på frågor och kunna diskutera ärenden under aktuell eller kommande sprint.

Logotyp 1177

Adminsystem 1177 Vårdguiden e-tjänster

I samband med att administrationsdelen av 1177 vårdguidens e-tjänster migrerades från dominoplattform till en Javabaserad plattform arbetade jag med att ta fram flöden och göra en prototyp för att uppdatera systemet med en mer sammanhängande informationsstruktur, jag anpassade gränssnittet utifrån nya grafiska profilen och uppdaterade funktioner utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Haninge kommun

Mer information kommer snart.

Information om Sverige – Länsstyrelsen Västra Götaland

Mer information kommer snart.

UX Fly

Mer information kommer snart.