UX/UI design

Som UX/UI designer tar jag fram design till digitala tjänster och produkter som användarna tycker om, förstår och lätt kan hantera och som samtidigt uppfyller verksamhetens affärsmål.

Leverabler jag tar fram är bland annat användarflöden, wireframes, interaktiva prototyper, designskisser anpassade efter befintlig grafisk manual och dokumenterade användbarhetstester. Allt detta kan tas fram genom att jag alltid jobbar ifrån designprocessen.

Designprocessen

I min roll som UX designer följer jag den klassiska designprocessen som alltid startar med research – för det går inte att ”göra UX” utan att förstå användaren. Jag är med i hela designprocessen, från research till att vara stöd till utvecklarna och ser till att visionen bibehålls även under utvecklingen.

illustration av designprocessens olika faser

I researchfasen använder jag gärna researchmetoder som exempelvis intervjuer, enkäter, observationer, håller workshops och användbarhetstester, och ofta kombinerar jag flera metoder för att tydligare kunna förstå problemet. Vilka och hur många metoder jag använder beror såklart på vad det är för projekt. Genom att analysera flera datakällor så kan man få ett säkrare mått och kan lättare identifiera mönster när man analyserar researchmetodernas resultat.

A perfect formulation of a problem is already half it’s solution.

– David Hilbert

Det är lätt att tro att designfasen har med den grafiska designen att göra. Egentligen skulle jag vilja döpa om den här fasen till ”Lösa problemet”. Här definieras en tydlig struktur, navigationsstruktur, informationsstruktur, användarflöden, wireframes är några av de delar som jag tar fram med stöd av kunden och teamet. Utifrån de delar som tas fram i designfasen, tar jag fram en medium-fi prototyp i programmen Figma eller Sketch.

Logotyp Sketch

På prototypen faciliterar jag sedan användbarhetstester, som är en viktig del av designprocessen då testerna antingen validerar att lösningen fungerar för användaren eller om den går att förbättra. Därför repeteras faserna Definiera, Designa, Prototypa och Validera tills tillfredställande resultat har uppnåtts.

I utvecklingsfasen utgår utvecklarna från de leverabler som tagits fram. Helst är utvecklarna involverade redan i research/definitions-fasen för att de ska ha en djupare förståelse kring problemet som ska lösas. Jag finns även med här för att svara på frågor, bolla idéer samt hjälpa till att lösa problem som kan uppstå kring vägen som exempelvis kan vara tekniskt knutna. När systemtest/acceptanstest görs finns jag också gärna med som stöd. Jag passar även gärna på att göra mindre omfattande användbarhetstest för att göra en sanitetscheck innan release.

UX/UI projekt jag jobbat med

Här hittar du kort information om ett urval av projekt jag jobbat med. Är du intresserad av att veta mer om något projekt? Hör av dig: hej@ellinordiring.se

Läkemedelsverkets hemsida i mobil

Läkemedelsverkets externa webbplats

 • UI design
 • Lean UX
 • Styleguide
 • Prototyp
 • Episerver CMS
 • Agilt
 • Zeplin
 • Sketch
 • WCAG 2.1
Administrationssidan för 1177 vårdguiden

Administration för vårdpersonal på 1177.se

 • UI design
 • Lean UX
 • Styleguide
 • Prototyp
 • Episerver CMS
 • Agilt
 • Zeplin
 • Sketch
 • WCAG 2.0 AA

Webbplats för nyanlända i Sverige

 • UI design
 • Lean UX
 • Prototyp
 • Sketch
 • Zeplin
 • WCAG 2.1 AA

App för fiktivt flygbolag

 • UX research
 • UI design
 • Prototyp
 • Sketch
 • InVision